Sản phẩm đóng gói

Đặc Sản Tây Nguyên

CÀ PHÊ PHIN GIẤY DRIP 73 - 10 FIN

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng

CÀ PHÊ PHIN GIẤY DRIP 73 - Túi

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng

CÀ PHÊ HẠT ESPRESSO 73 – 500GR

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng

CÀ PHÊ PHIN GIẤY RO.100 - 5 FIN

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng

CÀ PHÊ BỘT PHIN 73 – 250GRho espresso túi 500gr

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng

CÀ PHÊ PHIN GIẤY RO.100 - 10 FIN

Cà phê rang mộc được phối trộn hai loại cà phê khác nhau, 70 % Robusta + 30% Arabica cao cấp.

Mua Hàng